เชลล์ จัดการแข่งขัน Shell Advance Masterclass 

 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น (คนที่ 6 จากซ้ายมือ) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน Shell Advance Masterclass “ก้าวตามฝัน สู่การเป็นช่างระดับโลก” ทั้ง 10 ท่าน

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ Shell Advance จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งสร้างประโยชน์และมอบความรู้แก่ช่างมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศ จัดการแข่งขัน Shell Advance Masterclass “ก้าวตามฝัน สู่การเป็นช่างระดับโลก” พร้อมพาผู้ชนะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขัน Shell Advance Masterclass Global Competition ชิงของรางวัลอีกมากมาย อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับชมการแข่งขัน Moto GP รอบชิงชนะเลิศ เพื่อนำประสบการณ์และ ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อไป

นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ Shell Advance ที่ได้รับความไว้วางใจจากช่างและผู้ขับขี่ทั่วประเทศ เชลล์ตระหนักดีว่าช่างมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มคนที่สำคัญในการมอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยจากผลการสำรวจของเชลล์ พบว่า 70% ของผู้ขับขี่ชาวไทยเชื่อใจให้ช่างมอเตอร์ไซค์ช่วยดูแลรักษาพาหนะคู่ใจให้ปลอดภัยอยู่กับพวกเขาไปนานๆ ด้วยเหตุนี้ เชลล์จึงได้จับมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการเดินหน้าจัดการแข่งขัน Shell Advance Masterclass ‘ก้าวตามฝัน สู่การเป็น ช่างระดับโลก’ เพื่อยกระดับฝีมือช่างมอเตอร์ไซค์ของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น โดยการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้พวกเขานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้กลับไปพัฒนาฝีมือ เติมความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองแนวทางการทำงานของเชลล์ในการ เติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ Making Life’s Journeys Better

เชลล์จัดการแข่งขัน Shell Advance Masterclass ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 ในรูปแบบโปรแกรมการฝึกฝนที่ให้ความรู้ช่างมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบสื่อวิดีโอ ในปีต่อมา เชลล์ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งช่างและพนักงานขาย สำหรับการแข่งขันในปีนี้ เชลล์จับมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการออกแบบข้อสอบและรูปแบบการแข่งขันร่วมกัน โดยช่างผู้ชนะเลิศทั้งหมด 10 คนจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ชุดเครื่องมือช่างระดับพรีเมี่ยม เงินรางวัล และเป็นตัวแทนเข้าร่วม Shell Advance Masterclass Global Competition และรับชมการแข่งขัน Moto GP ที่ประเทศมาเลเซีย ได้แก่

  1. คุณสุทิน อึงนันทศิริกุล จากร้าน 999 มอเตอร์ไซค์ จังหวัด สมุทรปราการ
  2. คุณสุวิทย์ ขนานแข็ง จากร้านประจิตยนต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด
  3. คุณเกรียงศักดิ์ จิตธรรม จากร้านอู่เอกการช่าง จังหวัด ลำพูน
  4. คุณกฤษฎา รมหิรัญ จากร้านศักดิ์มอเตอร์ไซค์ จังหวัด เชียงราย
  5. คุณธันวา นิลรัตน์ จากร้านไทยเจริญอะไหล่ จังหวัด สมุทรปราการ
  6. คุณสุทัศน์ แสงขาว จากร้านวัยอะไหล่ จังหวัด สงขลา
  7. คุณทรงชัย ทองคำ จากร้านชนะยานยนต์ จังหวัด เลย
  8. คุณคมศักดิ์ จิตกรสกุล จากร้านตี๋มอเตอร์ไซค์ จังหวัด สระแก้ว
  9. คุณสมพงษ์ น่านโพธิ์ศรี จากร้าน Kataimotorcycle จังหวัด ชลบุรี
  10. คุณธวัชชัย ไหลสุขยิ่ง จากร้านใต้ฟ้าพิมาย จังหวัด นครราชสีมา

นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมกำลังคนของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในหน้าที่หลักของกรมฯ คือการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานคุณภาพ ในฐานะที่กรมฯ ให้ความสำคัญด้านงานฝีมือและความเชี่ยวชาญของช่างทั่วประเทศมาโดยตลอด เราได้ร่วมมือกับเชลล์ในการร่วมกันออกแบบข้อสอบและรูปแบบของกิจกรรมโดยผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมมากมาย รวมไปถึงร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเฟ้นหาช่างที่มีฝีมือมากที่สุดเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันระดับโลก โดยกรมฯ เชื่อว่าการร่วมมือกับเชลล์ในการจัดการแข่งขัน Shell Advance Masterclass ‘ก้าวตามฝัน สู่การเป็น ช่างระดับโลก’ นี้ จะช่วยสนับสนุนช่างมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศให้มีฝีมือมากยิ่งขึ้น และช่วยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ อีกมากมาย”

“ภายใต้กลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การร่วมเป็นพันธมิตรกับลูกค้า การก้าวนำในโลกยุคดิจิทัล และการสนับสนุนชุมชน กลุ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นของเชลล์มุ่งหวังว่า การแข่งขัน Shell Advance Masterclass ‘ก้าวตามฝัน สู่การเป็น ช่างระดับโลก’ นี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำกลยุทธ์และตอบความต้องการการพัฒนาของทั้งช่างมอเตอร์ไซค์ที่ได้ความรู้ในการซ่อมและให้บริการที่ดีขึ้น ร้านมอเตอร์ไซค์ที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือลูกค้า ที่จะได้ความสุขจากการขับขี่ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศที่ยั่งยืนได้ในที่สุด” นางสาววีธรา กล่าวสรุป