2 ผู้บริหาร EA- MG ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า MG ZS EV

นายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ Chief Marketing Officer บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (ซ้าย) และนายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ร่วมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า MG ZS EV พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการอัดประจุไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA Anywhere” ให้แก่สื่อมวลชนที่ร่วมกิจกรรม One Day Trip ใน เส้นทางกรุงเทพฯ – พัทยา พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบ Easy กับ NEW MG ZS EV เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ 7-11 สาขาธาราพัทยา จ.ชลบุรี