ซูบารุ ร่วมกับ Spirit 4X4 จัดอบรมการขับขี่อย่างถูกต้อง

 

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมให้ผู้ใช้รถยนต์ Subaru Forester เข้าอบรมพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ กับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ (Spirit 4x4 Driving School) เรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการฝึกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านอุปสรรคสุดท้าทาย สัมผัสศักยภาพที่แท้จริงของ Subaru Forester ทั้งในสนาม Spirit Adventure Ground และ ขับขึ้นเขาลุยเส้นทางธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก

พร้อมกันนี้ บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้ใช้รถยนต์ Subaru Forester และ โรงเรียน Spirit4x4 มอบเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 5  ในการพิทักษ์ ดูแลป่าไม้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.subaru.asia/th/th/home/