จิตวุฒิ รีเทิร์น! นั่งแท่นนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นสมัยที่สอง

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ได้มอบความไว้วางใจ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้นายจิตวุฒิ ศศิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นสมัยที่สอง ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ช่วงปี 2556 ถึง 2560 มีส่วนร่วมในการผลักดันบทบาทธุรกิจนายหน้าประกันภัย ให้เป็นที่ยอมรับจากประชาชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน สร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก พร้อมสนับสนุนข้อกฏหมาย แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย และธุรกิจประกันภัยด้วยดีมาโดยตลอด

 

พร้อมกันนี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมี 5 บริษัทที่ได้รับเลือกตั้ง คือ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด, บริษัท ร่วมพิทักษ์บริการ จำกัด และบริษัท ศรีกรุง โบรคเกอร์ จำกัด

 

ปัจจุบันเป็นยุคที่ประกันภัยมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทางสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมคณะกรรมการ มีความมุ่งมั่นในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และส่งเสริมบทบาทของนายหน้าประกันภัย ให้เป็นที่ไว้วางใจ มีความน่าเชื่อถือ เคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน