ฮุนได มอบเงินรายได้เพื่อโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินรายได้จากการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโคน่า และไอออนิค จำนวน 210,000 บาท ให้กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ

จากการร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ในปีที่ผ่านมา โดยบริษัท ฮุนได ฯ จะมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งสองรุ่นจำนวน 10,000 บาทต่อหนึ่งคัน เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของทางมูลนิธิ ฯ ที่ได้ริเริ่มโครงการมานานกว่า 30 ปี ทั้งนี้นอกจากเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หรือ "Progress for Humanity”

จากภาพ:

มร.โตชิฮิเดะ อาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับคุณกิตติยา โสภณพนิช เลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ (ที่สองจากขวา)