ตลาดรถยนต์เมืองไทยดิ่งไม่หยุด โตโยต้าเผย พฤษภาคม 63 ยอดขายลดลงกว่า 54.1% !

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 40,418 คัน ลดลง 54.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 11,733 คัน ลดลง 65.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 28,685 คัน ลดลง 47.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 23,137 คัน ลดลง 47.5%

ด้านยอดขายตลาดรถยนต์รวม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 270,591 คัน ลดลง 38.2% หากเทียบกับปีที่แล้ว เหตุเป็นเพราะการระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง นอกจากตลาดรถยนต์ไทยแล้ว ตลาดรถยนต์ของทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

ส่วนของเดือน มิถุนายน ภาครัฐได้ดำเนินการผ่อนคลายให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ในระยะที่ 3 เหตุผลสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น มีผลบังคับใช้วันที่ 15 มิถุนายน โดยให้กิจการและกิจกรรมอีกหลายประเภทกลับมาดำเนินธุรกิจได้ภายใต้มาตรการที่ภาครัฐกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน เพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายน ยอดขายของตลาดรถยนต์มีแนวโน้มกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2563

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 40,418 คัน ลดลง 54.1% 

อันดับที่ 1 โตโยต้า

13,611 คัน

ลดลง 53.7%

ส่วนแบ่งตลาด 33.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ

10,130 คัน

ลดลง 35.3%

ส่วนแบ่งตลาด 25.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า

4,178 คัน

ลดลง 62.8%

ส่วนแบ่งตลาด  10.3%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 11,733  คัน ลดลง 65.1%                                 

อันดับที่ 1 โตโยต้า

3,557 คัน

ลดลง 62.9%

ส่วนแบ่งตลาด 30.3%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า

3,514 คัน

ลดลง 59.2%

ส่วนแบ่งตลาด 29.9%

อันดับที่ 3 ซูซูกิ

1,218 คัน

ลดลง 37.3%

ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 28,685 คัน ลดลง 47.4%                     

อันดับที่ 1 อีซูซุ

10,130 คัน

ลดลง 35.3%

ส่วนแบ่งตลาด 35.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ

10,054 คัน

ลดลง 49.2%

ส่วนแบ่งตลาด 35.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด

1,823 คัน

ลดลง 50.9%

ส่วนแบ่งตลาด  6.4%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย23,137 คัน ลดลง 47.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ

9,318 คัน

ลดลง 34.7%

ส่วนแบ่งตลาด 40.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า

9,138 คัน

ลดลง 48.2%

ส่วนแบ่งตลาด 39.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ

1,823 คัน

ลดลง 50.9%

ส่วนแบ่งตลาด 7.9%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 2,570 คัน
โตโยต้า 1,308 คัน- มิตซูบิชิ 420 คัน - อีซูซุ 363 - คัน- ฟอร์ด 277 คัน - นิสสัน 181 คัน - เชฟโรเลต 21 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 20,567 คัน ลดลง 46.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ

8,955 คัน

ลดลง 32.5%

ส่วนแบ่งตลาด 43.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า

7,830 คัน

ลดลง 48.4%

ส่วนแบ่งตลาด 38.1%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ

1,403 คัน

ลดลง 48.2%

ส่วนแบ่งตลาด 6.8%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563

1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 270,591 คัน ลดลง 38.2%                            

อันดับที่ 1 โตโยต้า

80,856 คัน

ลดลง 43.3%

ส่วนแบ่งตลาด 29.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ

59,393 คัน

ลดลง 21.8%

ส่วนแบ่งตลาด 21.9%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า

35,504 คัน

ลดลง 32.4%

ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

2.ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 98,948 คัน ลดลง 42.2%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า

29,702 คัน

ลดลง 25.3%

ส่วนแบ่งตลาด 30.0%

อันดับที่ 2 โตโยต้า

25,124 คัน

ลดลง 50.4%

ส่วนแบ่งตลาด 25.4%

อันดับที่ 3 นิสสัน

10,908 คัน

ลดลง 34.5%

ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 171,643 คัน ลดลง 35.6%                     

อันดับที่ 1 อีซูซุ

59,393 คัน

ลดลง 21.8%

ส่วนแบ่งตลาด 34.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า

55,732 คัน

ลดลง 39.4%

ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ

12,854 คัน

ลดลง 39.5%

ส่วนแบ่งตลาด 7.5%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 136,833 คัน ลดลง 37.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ

55,205 คัน

ลดลง 21.3%

ส่วนแบ่งตลาด 40.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า

48,890 คัน

ลดลง 40.4%

ส่วนแบ่งตลาด 35.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ

12,854 คัน

ลดลง 39.5%

ส่วนแบ่งตลาด 9.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 13,985 คัน
โตโยต้า 5,381 คัน – มิตซูบิชิ 3,265 คัน – อีซูซุ 2,448 คัน – ฟอร์ด 1,786 คัน – นิสสัน 495 คัน –เชฟโรเลต 610 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 122,848 คัน ลดลง 35.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ

52,757 คัน

ลดลง 19.2%

ส่วนแบ่งตลาด 42.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า

43,509 คัน

ลดลง 37.8%

ส่วนแบ่งตลาด 35.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ

9,589 คัน

ลดลง 38.1%

ส่วนแบ่งตลาด 7.8%