พิษ Covid-19 ยังส่งผลต่อเนื่อง นิสสันเลื่อนเปิดตัว e-POWER

จากเดิมนิสสันมีแผนเปิดตัว ตัวเทคโนโลยี e-POWER ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ยังสุ่มเสี่ยงของโรค Covid-19 ทำให้นิสสันตัดสินใจเลื่อนงานเปิดตัวออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมโรคเพื่อบรรเทาการระบาดของไวรัสดังกล่าวโดยนิสสันได้แนบหนังสือถึงสื่อมวลชนทุกสำนัก ใจความว่า

เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน

สุขภาพ และความปลอดภัยของทุกคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของนิสสัน บริษัทฯ จึงตัดสินใจเลื่อนงานวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในการเปิดตัวเทคโนโลยี e-POWER ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% โดยไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าจากภายนอก เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัส โคโรนา (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะกำหนดการเปิดตัวใหม่ให้ท่านทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ นิสสัน ประเทศไทยจะปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาการระบาดของไวรัสดังกล่าว

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อให้บริษัทของเรามุ่งดูแลความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของทุกท่าน

ปีเตอร์ แกลลี่

รองประธานสายงานสื่อสารองค์กร

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย