โตโยต้า รายงานยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%

 

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,097 คัน  เพิ่มขึ้น 3.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9%

  • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.3% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่บรรดาค่ายรถต่างๆนำเสนอในช่วงต้นปี รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

2) ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชน และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริม การขาย ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์

 

  • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2562

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      29,373 คัน      เพิ่มขึ้น      10.1%       ส่วนแบ่งตลาด 33.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          15,651 คัน      เพิ่มขึ้น       9.2%       ส่วนแบ่งตลาด 17.8%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,224 คัน      เพิ่มขึ้น       7.7%       ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      9,590 คัน      ลดลง         1.5%       ส่วนแบ่งตลาด 28.6%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,605 คัน      เพิ่มขึ้น       7.1%       ส่วนแบ่งตลาด 25.6%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,597 คัน      เพิ่มขึ้น      55.9%       ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

3.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      19,783 คัน      เพิ่มขึ้น    16.8%       ส่วนแบ่งตลาด 36.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ         15,651 คัน      เพิ่มขึ้น     9.2%        ส่วนแบ่งตลาด 28.7%  

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,643 คัน       ลดลง     11.4%         ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

4.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      17,636 คัน      เพิ่มขึ้น      22.2%       ส่วนแบ่งตลาด 40.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ         14,269 คัน      เพิ่มขึ้น       9.0%       ส่วนแบ่งตลาด 32.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,643 คัน      ลดลง       10.2%      ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,416 คัน

โตโยต้า 2,461 คัน – อีซูซุ 1,005 คัน – มิตซูบิชิ 1,003 คัน – ฟอร์ด 568 คัน – เชฟโรเลต 291 คัน – นิสสัน 88  คัน

5.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,686 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      15,175 คัน      เพิ่มขึ้น     23.9%        ส่วนแบ่งตลาด 39.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ         13,264 คัน      เพิ่มขึ้น      9.4%        ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,075 คัน       ลดลง       9.9%         ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

 

  • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 1%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า      142,577 คัน    เพิ่มขึ้น    24.9%         ส่วนแบ่งตลาด 32.6%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          75,962 คัน     เพิ่มขึ้น     3.5%         ส่วนแบ่งตลาด 17.4%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      52,557 คัน     เพิ่มขึ้น     6.6%         ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 171,131 คัน เพิ่มขึ้น 7%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      50,618 คัน     เพิ่มขึ้น    17.2%         ส่วนแบ่งตลาด 29.6%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       39,739 คัน     เพิ่มขึ้น     5.4%         ส่วนแบ่งตลาด 23.2%

อันดับที่ 3 มาสด้า       21,771 คัน     เพิ่มขึ้น   14.0%           ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 266,591คัน เพิ่มขึ้น 5%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      91,959 คัน      เพิ่มขึ้น   29.6%          ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ         75,962 คัน      เพิ่มขึ้น    3.5%          ส่วนแบ่งตลาด 28.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        23,379 คัน      ลดลง    15.3%          ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 218,040 คัน เพิ่มขึ้น 10.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      81,977 คัน      เพิ่มขึ้น   32.5%           ส่วนแบ่งตลาด 37.6%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          70,111คัน       เพิ่มขึ้น    4.4%          ส่วนแบ่งตลาด 32.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        23,378 คัน      ลดลง    13.3%           ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 27,961คัน

โตโยต้า  12,014 คัน – มิตซูบิชิ 5,749 คัน – อีซูซุ 4,791 คัน – ฟอร์ด 3,108 คัน – เชฟโรเลต 1,557 คัน –นิสสัน 742 คัน

5.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 190,079 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      69,963 คัน      เพิ่มขึ้น   37.1%           ส่วนแบ่งตลาด 36.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ         65,320 คัน      เพิ่มขึ้น    5.3%           ส่วนแบ่งตลาด 34.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        20,270 คัน      ลดลง     11.9%         ส่วนแบ่งตลาด 10.7%