กฎหมายความเร็วใหม่ สรุปแล้วขับได้เท่าไหร่ และประชาชนว่าอย่างไรกันบ้าง??

หลังจากปลายปี 2563 มีข่าวคราวออกมาให้ขาซิ่งได้ใจชื้น ว่าจะทำการออกกฎหมายควบคุมความเร็วใหม่เพื่อความเหมาะสมกับการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และในที่สุดก็ถึงวันคลอด โดยราชกิจจานุเบกษากฎหมายความเร็วใหม่นี้มีกำหนดเริ่มใช้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีใจความสำคัญดังนี้

 

 

 

สรุปง่ายๆ คือ

- เลนขวาต้องขับไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.

- รถยนต์ขับได้ไม่เกิน 120 กม./ชม.

- รถโดยสาร ขนาด 7-15 คน ขับได้ไม่เกิน 100 กม./ชม.

- รถสี่ล้อเล็ก / รถสามล้อ / รถลากจูง ขับได้ไม่เกิน 65 กม./ชม.

- รถโรงเรียน หรือ รถรับส่งนักเรียน ขับได้ไม่เกิน 80 กม./ชม.

- รถบรรทุก หรือ รถโดยสารไม่เกิน 15 คน ขับได้ไม่เกิด 90 กม./ชม.

ในส่วนของรถจักรยานยนต์

- รถยนต์จักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 400cc ขับไดไม่เกิน 80 กม./ชม.

- รถยนต์จักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 400cc ขึ้นไป ขับได้ไม่เกิน 100 กม./ชม.

แต่ราชกิจจานุเบกษายังมีกำหนดอีกว่า กฎหมายในข้างต้นนั้น สามารถใช้ได้ในถนนทีมีการแบ่งช่องทางเดินรถในทางเดียวกัน 2 เลน ขึ้นไป และต้องมีกำแพงกั้น รวมถึง ไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน นั่นเท่ากับว่ากฎหมายการใช้ความเร็วใหม่ที่ออกมานั้นไม่ได้บังคับใช้ในทุกเส้นนั้นเอง เมื่อราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ทำให้ประชนชนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าถนนที่เข้าข่ายในการใช้ความเร็วตามกำหนดใหม่นั้นมีที่ใดบ้าง

เรื่องนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ข้อมูลไว้ว่า เส้นทางที่จะใช้ได้ในตอนนี้นั้นคือถนนหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชียนั้นเอง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 50 กิโลเมตร

ระยะที่ 2 จังหวัดอ่างทอง – จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 100 กิโลเมตร

ในส่วนของประชาชนก็มีการออกมาพูดถึงข้อกฎหมายนี้กันมากพอสมควรหลังจากมีการประกาศออกมา ทั้งในทางบวกและทางลบ ยกตัวอย่างเช่น

 

ดี เป็นความเร็วทีกำลังดี 120 กม./ชม. รถวิ่งทางไกลขับได้สบายใจ

 

ถนนดีทุกเส้นหรือเปล่า??

 

ด้านคนนี้ออกแนวเป็นห่วง กลัวมีคนเสียชีวิตมากขึ้นจากการกำหนดความเร็วใหม่

แล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับกฎหมายควบคุมความเร็วฉบับใหม่นี้ ทางทีมงานเว็บไซต์ carwizard คิดว่าในปัจจุบันอาจจะมีถนนที่เข้าข่ายในการบังคับใช้กฎหมายนี้ค่อนข้างน้อย แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาอย่างแน่นอน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถใช้ความเร็วได้มากสุดถึง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง การขับแช่เลนขวาเป็นระยะทางไกลๆก็อาจจะไม่สมควรนัก เพราะเลนขวาแท้จริงแล้วเอาไว้แซงเท่านั้น ไม่ว่าจะใช้ความเร็วได้เท่าใดก็ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน