ขาซิ่งถูกใจสิ่งนี้ ครม. เคาะกฎหมายใหม่ ขับได้ไม่เกิน 120 ต่ำกว่า 100 ห้ามแช่ขวา!

ปรับแล้ว! อนุญาตให้ใช้ความเร็วในการเดินรถเกิน 90 กม/ชม ได้ แต่ห้ามเกิน 120 กม/ชม และช่องทางขวาสุดห้ามวิ่งต่ำกว่า 100 กม/ชม สำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะฉบับใหม่ ได้ทำการปรับความเร็วของรถรถยนต์ทุกประเภท ให้สามารถทำความเร็วได้มาสุด 120 กม/ชม สำหรับถนนที่มี 4 ช่องทางขึ้นไป จากเดิมที่ได้เพียง 90 กม/ชม เท่านั้น โดยทาง ครม.ได้ทำการอนุมัติตามที่คมนาคมเสนอมา และจะส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน

การปรับความเร็วสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน มีดังนี้

- รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน, รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป วิ่งได้ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม และ รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน วิ่งได้ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- รถจักรยานยนต์ รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน วิ่งได้ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ วิ่งได้ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- สำหรับรถยนต์อื่น ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในส่วนของความเร็วที่ใช้ในเลนขวาก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยต้องใช้ความเร็วห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ซึ่งข้อบังคับที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นยังอยู่ในช่วงคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณายังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ