ทางลัดทางประหยัด ร้าน ลอนดอนดั๊ก(ข้างขึ้น) ออกอากาศ 2 กันยายน 61